„8 P“ aneb existuje manuál?

Žáci i účastníci kurzů po mně občas chtěli jakýsi seznam bodů, příručku, kompletní manuál na trénink koně. I když sami věděli, že nic takového neexistuje 🙂  Každý kůň, každý člověk i každá situace je jiná a nedokáži si představit materiál, který by pokryl vše.

Nicméně, jako odpověď na tyto prosby vzniklo „8P“ – 8 principů, podle kterých se dá volně řídit při jakémkoli tréninku. Nečekejte spásu, jedná se pouze o jakousi inspiraci.

Předpoklady – Pojďme předpokládat, že kůň je v dobrém stavu. Je zdravý, nic ho nebolí, je zdravě nakrmený. Má dostatek pohybu a není „nastátý“. Všechno vybavení sedí. Počasí je rozumné, času dost … Zkrátka – běžný den, primárně neproblémový kůň a člověk.

V tento den se tedy rozhodnu koně něco nového naučit, či zopakovat známé věci a vylepšit je. Jak?

Třeba Vám pomůže postupovat podle „8P“. Ty jsou:

  1. Prostor
  2. Pozornost
  3. Požadavek
  4. Pokus
  5. Provedení
  6. Přijetí
  7. Pochvala
  8. Pauza

Pojďme se na ně podívat podrobněji. 

1.Prostor

Jedná se jak o osobní prostor – tedy pozici a vzdálenost člověka a koně, tak vnější prostor –  kontrola prostředí, ve kterém se nacházím. Právě prostředí je často podceňováno a zbytečně komplikuje proces učení.

Například při tréninku nakládání do přívěsu bych pravděpodobně chtěla stát před koněm tak, aby se na mě nelepil (osobní prostor). Zároveň bych chtěla přívěs na dobrém místě, kde v okolí nejsou žádné ostré předměty, kameny a jakékoli rušivé elementy, které budou rozptylovat pozornost, nebo bude hrozit, že se o ně kůň zraní. S prvotním výcvikem je dobré začínat třeba na jízdárně nebo ve výběhu.

2. Pozornost

Jakou pozornost mi věnuje kůň a jakou věnuji já jemu? Vnímá mě, nebo kouká po okolí?Chci, aby se soustředil, nebo může „vypnout“ a jen klidně stát? Jinak to budu chtít i stříkání repelentem, jinak při cviku dovnitř plec, jinak při vodění koně v cizím prostředí …

I pozornost bývá nutné trénovat samostatně!

3. Požadavek + 4. Pokus

Požadavek je v podstatě pobídka směrem od člověka ke koni. Nejjednodušší vyjádření toho, co chceme, rozkouskováno do detailů. Pokus je snaha koně o vyhovění požadavku člověka.

Například: Naložit koně do přívěsu není požadavek. Požadavkem ale může být ale vše z následujících: jeden krok směrem k přívěsu, zastavit, další krok, stát, couvnout, pootočit hlavu. Pokud naším požadavkem byl krok dopředu a kůň tímto směrem přenesl váhu, pokusil se, což může v prvních fázích tréninku být dostatečné a můžeme rovnou přejít na (7., 8.) Pochvalu a Pauzu.