VÝCVIK KONÍ & JEZDCŮ

Tréninku koní a jezdců se věnuji zejména v domovské stáji ArtDressage Stable Holubice, kde je k dispozici kvalitní sportovní zázemí a několik hodných sportovních poníků pro výcvik dětí.

Při výcviku dbám zejména na bezpečnost a porozumění. Dětem i dospělým do tréninku vkládám lekce práce ze země pro lepší pochopení koňského (i lidského) chování. Tréninky probíhají individuálně či ve dvojicích. Můžeme se věnovat drezurnímu ježdění, skokovým lekcím, working equitation či pracovat na uvolněném a funkčním sedu.

Více informací a ceník

Pokyny – bezpečnost, výbava aj.

Před první lekcí je nutno vyplnit souhlas pro nezletilé jezdce či souhlas pro dospělé

Trénink s vlastním koněm v jiné stáji se domlouvá individuálně (včetně ceny), případně se můžete zúčastnit soustředění či kurzů.

Horse riding lessons in English possible – please contact me for more information.